Já o mně

Rád se vyjadřuji přes písmena a fotoaparát. U obou mám dost času na přemýšlení a dovolí mi na chvíli se izolovat od okolí a ponořit se do sebe.

Narodil jsem se v Novém Sadu, ve městě, které dodnes mísí množství odlišných národností a kultur, v zemi, která už neexistuje a odkud jsem se ve svých 13 letech odstěhoval do země, která teprve vznikla. Vyměnili jsme Jugoslávii za Česko. 1994.

2018. Ze západních Čech, přes Brno a Lublaň jsem se „usadil“ v Praze, kde jsem dostal chuť psát o tom, co se mi líbí na pražsko-české každodennosti. Popřípadě občas odběhnout někam jinam, abych to měl s čím porovnat.

Texty a fotky jsou moje. Hudba bohužel není.